Texts in other corners

2021 skrev jag, tillsammans med Gloria Hao och Ida Mirow: Formens uppfyllande, repen, fantasierna – ett diktsamtal för tidskriften Kritiker nummer 60, »Löftet om att byta mitt namn«.

2021 blev jag tillfrågad av den litterära frågespalten Since You Asked att skriva ett svar till #197: vilket är ditt favoritdjur? – hästflickan, om djurets och människans stumhet.

2020 skrev jag en text för Pralin Magasin #7 Porträtt o.dyl: om minnet och den fotografiska blicken: Fotograferingens vackra fällor.

In 2019, Tyra Wigg (dancer, performer and choreographer) asked me to write a text for her piece NAPS. My written mirroring of NAPS can be found here, along with more information on the work: Facts on rest and tiredness / Fakta om vila och trötthet.

Published
Categorized as text Tagged

Program text: One Act Out of Two Possible

For Passivity Rules / Memories of Being Hanged, me and Tova Gerge wrote a program text in Swedish and English (our translation). It’s a dialogue between the two roles in this piece: passive and active. It’s also a kind of poetic dealing of these roles in a social, subcultural and personal sense. Here it is, as pdf: