Texts in other corners of the internet

2021 blev jag tillfrågad av den litterära frågespalten Since You Asked att skriva ett svar till #197: vilket är ditt favoritdjur? – hästflickan, om djurets och människans stumhet.

2020 skrev jag en text för Pralin Magasin #7 Porträtt o.dyl: om minnet och den fotografiska blicken: Fotograferingens vackra fällor.

In 2019, Tyra Wigg (dancer, performer and choreographer) asked me to write a text for her piece NAPS. My written mirroring of NAPS can be found here, along with more information on the work: Facts on rest and tiredness / Fakta om vila och trötthet.